Bluepool
Miner Lookup: Yenten Top Miners    37 Miners    1580.2401677199998 Shares
Address Shares Efficiency Hashrate
Yc6DbDCEUHVFAaooyFUwQMx872uHjBPJ1e 419.11 100% 6.04 KH
YiK5WX6pnYTmPhTExYCnzgo5f7nm4MgPmg 141.19 99.45% 1.59 KH
YeEGsLJJvWtmntwy5MGZbTrZjA5LQQ4wn7 103.32 100% 1.17 KH
YbsqBKm1m6prP94gdigAVPXWNVjKxP5vbq 87.58 98.61% 1.10 KH
YcgMc6UiR1m7DmqrnoYgGE2GTZLf6f1b1j 58.62 100% 0.89 KH
YPQfQA2rQf3ZEDeuCtm2TYTdG5PJCe5VmJ 81.76 100% 0.87 KH
YVhAw5eK6wpopE7sKYtq7XtHy7fceMBhEd 81.48 94.3% 0.86 KH
YPnimagCannqPS7upRTTnjovvSGwm7whnR 57.5 100% 0.75 KH
YmjdjHcLBtKbC17rWFxio9DtuRrbiKpGXN 29.16 100% 0.60 KH
YcjjEFARnaBatNPHe8gavMn88sHQRxpY4r 40.36 100% 0.55 KH
YgpV9bdiJZH13T4sFA4gPa6ppMSqiwmdBH 74.08 100% 0.51 KH
YeGVvds12SjdrE2PKP2XPRKsvHcaJNEKUf 27.06 100% 0.41 KH
YQRd7jWd9zRkWFBPFwBdq4ST9zSKJd1i3y 35.18 99.48% 0.39 KH
YS8fXF5gfq91uQojjs6s9RYuSBwTPWgHxQ 24.15 100% 0.39 KH
YfxAp8FgHTUaVCv3qFrxjKX9MTdmRChz6Q 29.92 100% 0.35 KH
YeXUwx2v4szZHfvtmNeRcbhsaaaCpviNmG 28.46 95.45% 0.34 KH
YTZwQsLqNDEEjwoXkMVc7dvptpPMALAsCN 26.09 100% 0.29 KH
YYjy1KRE77ZwrYCG47gE94qE5x5qtDidQa 18.3 100% 0.28 KH
YZvyWvrRKuZuptYifk5uNku6nj9Ydsjboz 23.36 100% 0.26 KH
YmFdHKci6D8tKGpqksQ59etkSGQQFfZNPX 15.22 100% 0.24 KH
YTi944Y8BR1BcZvWcbxsLMCw4FYA8W4AV7 20.26 100% 0.24 KH
YVtsDmtf3KpTtKqD5c9NsdFmZTBnc5gnzw 22.62 100% 0.23 KH
YmSywMHVHyAbZQB7HsVXvHFp7cZ6MHaBxu 14.2 100% 0.22 KH
YbWqiceF8CbrBopjmjHjNGRyuVPxNfNSJY 10.91 100% 0.20 KH
YdHFTE6cciG3wQneJjXJYFuWqDJimvBZQ4 18.8 100% 0.20 KH
Yd34PDPmnx67S3NfTfovevJpwg8MezqBch 16.78 95.45% 0.18 KH
YZ3exMTxgQguK9AzftJqdDsNKkj8gCmRrL 13.6 100% 0.17 KH
YkU8kbkmoqYk8JMaiB3pBBbuStVZbygsog 9.2 96.96% 0.16 KH
Yh2v2GbDH4875GPeC6XtzERPUYAqazo8HZ 9.76 100% 0.13 KH
YeK2G959LuCEo8C4XRjFV9k7bwZN4CsBvE 6.5 100% 0.12 KH
YRpYUKTRSzMGG7gjtiFKBeFPLqsEvPmc47 9.25 100% 0.12 KH
YiGBRsbh9wHGW12AMMZuqqinj5Hmj1gihX 8.64 100% 0.10 KH
YQive5uk5P1UcrjuH9N7cLK6ELBsFYmJUW 6.4 100% 0.05 KH
YXXGnDqqDu4YdmMxy4nGMbHawv7xYyMivV 3.93 100% 0.05 KH
YShJcx6c18xvdf8oSSJvGDDAPVEXsSSkWR 5.96 100% 0.05 KH
Yn12CaLXEHRR1PGkRHjR7V9fFa4w79Yiu9 1.24 100% 0.01 KH
YW2ZF8JgW1ezMH1tDSepGG3HysYDJWrr1y 0.3 100% 0.00 KH